کالج الگون کوین- پرث Algonquin College - Perth
توضیحات

 

 

آنچه که به موفقیت دانشجویان اختصاص داده شده است، مبانی آموزش کالج الگون کوین است و این از طریق کیفیت برنامه ها، کارکنان، گسترش مداوم امکانات آن و مشارکت های استراتژیک حاصل شده است. هر اقدامی از زمان تأسیس این کالج برای اطمینان از دستیابی دانشجویان به آموزش و مهارت های آموزشی مورد نیاز در بازار برای شروع شغل قابل توجهی ارائه شده است. کالج هنر و فناوری کاربردی الگون کوین در سال 1967 تأسیس شد و پس از اینکه جوامع بومی در این منطقه ساکن و زندگی کردند، به این اسم نامیده شد. الگون کوین از ادغام مؤسسه فناوری انتاریو شرقی، تأسیس شده در سال 1957، و مرکز حرفه ای اونتاریو، تأسیس شده در 1965 تشکیل شد. این کالج 45 سال به عنوان رهبر و پیشرو در ارائه آموزش متوسطه را جشن می گیرد، و از زمان تأسیس تاکنون رشد چشمگیری داشته و این پیشرفت همچنان ادامه دارد. تمام سه پردیس کالج الگون کوین، اخیراً پروژه های توسعه بزرگ را به پایان رسانده اند. پردیس های پرث و پمبروک، ساختمان های جدید خود را ساخته و تکمیل کرده اند، و پردیس اوتاوا، در حال حاضر دارای ساختمان و مرکز تجارت جدید و نوآورانه است و اولین ساختمان عمومی دانشجویان در این پردیس در نوع خود بی نظیر است. پردیس مؤسسه میراث کالج الگون کوین درست در یک ساعتی اتاوا در شهرک تاریخی پرث واقع شده است. پرث فقط چند دقیقه با پارک های استانی و شهری و رودخانه تای برای فعالیت های تابستانی و زمستانی فاصله دارد. پرث جشنواره های زیادی را برای انتخاب در تمام طول سال دارد، پر از امکانات فرهنگی و تاریخی به واسطه معماری، مرکز خرید و بوتیک و موزه های خود است و به زیباترین شهر اونتاریو لقب گرفته است.

چرا کالج الگون کوین؟

اگر به دنبال آموزش در کلاس جهانی در یک فضای پر جنب و جوش و چند فرهنگی هستید، آن را در کالج الگون کوین پیدا خواهید کرد. با بیش از 180 برنامه و سه دانشگاه، ما یکی از بزرگترین کالج های کانادا هستیم - با این وجود هنوز به اندازه کافی کوچک هستیم تا یک فضای دوستانه و دانشجو محور را پرورش دهیم. مرکز آموزش بین المللی از کمک به شما در موفقیت تحصیلی ضمن لذت بردن از زندگی در این کالج استقبال می کند، و مرکز چند فرهنگی ما در قلب اتاوا، کانادا ، در این امر به شما کمک می کند. در کالج الگون کوین ماموریت ما تبدیل امید و رویاها به موفقیت مادام العمر است. هدف ما این است که در یادگیری تجربی شخصی، با استفاده از فناوری های دیجیتال، یک رهبر جهانی باشیم.ارزش های اصلی ما عبارت اند از: مراقبت: ما به سلامتی افراد، علاقه صمیمانه و دلسوزانه ای داریم. آموزش: ما به دنبال دانش، رشد شخصی افراد هستیم و به پیشرفت ایمان داریم. یکپارچگی: ما به اعتماد، صداقت و انصاف در همه روابط و تعاملات اعتقاد داریم. احترام: ما برای عزت نفس و یکتایی فرد ارزش قائل هستیم. ما برای برابری و تنوع در جامعه خود ارزش قائل هستیم.

لیست برنامه‌ها (11)