دانشگاه ساسکاچوانUniversity of Saskatchewan
توضیحات

دانشگاه ساسکاچوان

دانشگاه ساسکاچوان، واقع در شهر پر جنب و جوش ساسکاتون بعنوان یکی از زیباترین پردیس های کانادا، معرف پویایی و پیشرو بودن استان است. ما شهرت خوبی برای خلاقیت، همکاری و موفقیت داریم. از طریق هیئت علمی خلاق و پر انرژی، کارمندان، دانشجویان و جامعه فارغ التحصیلان و با زیرساخت تحقیقاتی منحصر به فرد در کانادا، ما در سراسر ساسکاچوان وسیع ترین برنامه های آموزشی و حرفه ای کانادا را ارائه می دهیم.

این دانشگاه دارای تاب آوری قابل توجه و تعهد به حل مسئله است که از اصل و بنیان ما و از مشارکت برجسته اعضای جامعه ما از سراسر جهان ناشی شده است. روحیه منحصر به فرد دانشگاه ما در زندگی افرادی که آن را تجربه کرده اند، نیز انتقال یافته است.

چرا دانشگاه ساسکاچوان؟

دانشگاه ساسکاچوان با رویکردهای میان رشته ای و مشترک در زمینه کشف ، آموزش ، اشتراک ، ادغام ، حفظ و استفاده از دانش از جمله هنرهای خلاق ، آرزوهای مردم استان و فراتر از آن را برای ساختن یک جامعه فرهنگی غنی پیش می برد. این دانشگاه یک جایگاه نوآورانه، در دسترس و پذیرا برای دانشجویان، مربیان و محققان از سراسر جهان، برای کشف، تدریس و توسعه، از طریق ترویج تنوع فراهم آورده است. ما با آماده سازی دانشجویان برای غنی سازی مشاغل و تحقق خدمت به منافع عمومی خدمت می کنیم.

ما با کمک پژوهش های برجسته، علمی و هنری که به نیازها و انتظارات منطقه و جهان و همچنین از طریق آموزش و اشتغال استثنایی در آینده می خواهیم که جزء بهترین ها در جهان و منطقه باشیم. ما یک نهاد برجسته تحقیق، یادگیری، حفظ دانش، تطبیق و مشارکت با مردم و جوامع بومی خواهیم بود.

اعتقاد به اصولی که برای مؤسسات ما حیاتی است و تعهد به ارزش های کلیدی، خط مشی ما و مفهوم مأموریت و چشم انداز ما را تشکیل می دهد.

جامعه دانشگاه ساسکاچوان به اصول زیر اعتقاد دارد:

آزادی آکادمیک

همکاری

تعهد به جامعه

روش های مختلف شناختن، یادگیری و بودن

تنوع برابری و کرامت انسانی

ممتازبودن

یک محیط کار و یادگیری سالم

نوآوری، کنجکاوی و خلاقیت

گشودگی، شفافیت و پاسخگو بودن

مطابق بودن

پایداری و ثبات

جامعه دانشگاه ساسکاچوان متعهد است که مطابق با ارزش های زیر عمل کند:

جامعه داری

انصاف و رفتار منصفانه

جامعیت

درستی، صداقت و رفتار اخلاقی

احترام

لیست برنامه‌ها (96)