کالج کانادور - وست پری ساندCanadore College - West Parry Sound
توضیحات

 

به کالج کانادور خوش آمدید، جایی که لبخند، امری عادی است. با یک فضای گرم و دوستانه شروع کنید، کادر هیئت علمی بسیار ماهر و پشتیبانی کننده دلسوز، ساختمان های پیشرفته را به آن اضافه کنید و فرصت آموزشی که در هیج کجا کسب نخواهید کرد! رویکرد شخصی ما به آموزش، بر این تصور استوار است که تعادل بین تجربیات دانشگاهی و تجربه عملی، شما را برای مواجهه با خواسته ها و نیازهای محل کار در سطح جهانی آماده می کند. ما تنها پردیس در کانادا را داریم که در آن ساختمان های کالج و دانشگاه مشترک هستند. این بدان معنی است که دانشجویان فرصت های بیشتری برای استفاده از هر دو سیستم آموزشی در این استان دارند. بسیاری از برنامه های ما توافق نامه هایی دارند که در آن دانشجویان می توانند مستقیماً از یک برنامه کالج به سال آخر یک برنامه دانشگاهی انتقال یابند. کتابخانه در پردیس کالج درایو در کلاس جهانی با فناوری اطلاعات و قابلیت تحقیق است که معمولاً فقط در دانشگاه های بزرگ یافت می شوند.

چرا کالج کانادور؟

ما از ورود تنوع فرهنگ و تجربیات دانشجویان بین المللی به کانادور استقبال و قدردانی می کنیم و با ارائه خدمات حمل و نقل، اسکان و سایر خدمات از جمله: مهارت های مطالعه، کارگاه های آموزشی، کارآموزی، مراقبت های بهداشتی، سلامتی روانی و استراتژی ها و نکات بهزیستی، منابع استراتژیک، و غیره، ورود و انتقال دانشجویان را تسهیل می کنند.

لیست برنامه‌ها (2)