دانشگاه یورک-دانشکده مطالعات تکمیلیYork University - School of Continuing Studies
توضیحات

 

دانشگاه یورک

فرصت های چشمگیر در انتظار شما در یورک، جایی که بهترین دانشجویان، هیئت علمی، کارکنان و فارغ التحصیلان در زمینه تدریس، یادگیری و تحقیق نوآورانه در آن وجود دارند. دانشگاه یورک در سال 1959 تأسیس شد و در حال حاضر سومین دانشگاه بزرگ کانادا است. دانشگاه یورک یک دانشگاه جامع و درحال پیشرفت است که دسترسی دانشجویان مختلف به آموزش عالی با یک محدوده فشرده تحقیقاتی را فراهم می کند. دانشگاه یورک برای حمایت از شیوه های جدید تفکر شناخته شده است که از کیفیت عالی آموزش و تحقیق برخوردار است. مشاغل از برنامه ریزی میان رشته ای، طراحی دوره های ابتکاری و فرصت های تحصیلی تجربی متنوع حاصل می شود. ترکیبی منحصر به فرد از فرصت های یادگیری در سراسر رشته های گسترده در یورک، دانشجویان را با دیدگاه های متنوع و متناسب برای باز کردن ذهن و گسترش تفکر، مهارت ها و علایق آنها را فراهم می کند. فرصت های شغلی وسیعی برای دانشجویان ایجاد می کند. 

چرا دانشگاه یورک؟

مأموریت دانشگاه یورک پیگیری، حفظ و گسترش دانش است.

- تعهد در زمینه تحقیق و تدریس در حوزه علوم  و حرفه های تخصصی : ما مرزها و ساختارهای دانش را مورد مطالعه قرار می دهیم و تفکر نقادانه را پرورش می دهیم.

- پویا و چند فرهنگی بودن : دانشگاه یورک نشان دهنده بخشی از کانادا است، ما مطالعه دوزبانه را تشویق می کنیم و تنوع را ارزش می نهیم.

- دانشگاه یورک برای ورود به روی جهانیان باز است: نگرانی های جهانی را مورد بررسی قرار می دهیم. جامعه هئیت علمی، دانشجویان، کارکنان، فارغ التحصیلان و داوطلبان متعهد به آزادی آکادمیک، عدالت اجتماعی، آموزش در دسترس و خودمختاری کالج، دانشگاه یورک را طبق سنتش خلاق می سازد.

جهان حرفه ای به سرعت در حال پیشرفت است و ما این را برای شما آسان تر می کنیم. امروز از از هر زمان دیگر جهان به متخصصین حرفه ای نیاز دارد و به نوبه خود، شما برای ارائه تخصص خود درخواست دارید. ما شما را می پذیریم و به چالش می کشیم. مدرسه مطالعات تکمیلی در دانشگاه یورک یک فهرست در حال توسعه از برنامه های ادامه تحصیل ارائه می دهد و برای کمک به شما در رسیدن به اهداف خود (هر آنچه که ممکن است) طراحی شده است. ما کارهایی مثل دانشگاه های دیگر انجام نمی دهیم، ساختار برنامه ی منحصر به فرد ما فراتر از یک برنامه ادامه تحصیل عادی است و زمان تکمیل سریعتر، فرمت های قابل تغییر مطالعه، و فرصت هایی برای توسعه مهارت های مورد نیاز کارفرمایان برتر را ارائه می دهیم. هرکسی در اینجا موقعیتی دارد. مؤسسه زبان انگليسی دانشگاه یورک، بخشی از مدرسه ما پیشگام در زبان انگلیسی برای اهداف آموزشی و حرفه ای است و از دانشجویان سراسر جهان استقبال می کند. شغل مورد نظر شما ممکن نیست یک شبه به دست آید، اما این می تواند سریعتر از آنچه شما فکر می کنید تبدیل به یک واقعیت شود. هرگز رشد و پیشرفت را متوقف نکنید و ادامه دهید.

 

لیست برنامه‌ها (9)