دیپلم کالج پیشرفته–سیستم های مواد غذایی پایدار -کالج اجتماعی-آسینیبوئین- منیتوبا

Advanced College Diploma - Sustainable Food Systems - Brandon Campus - Assiniboine Community College

بررسی شرایط ثبت نام من

مشخصات دوره و شرایط ثبت نام

حداقل معدل 10
طول دوره تحصیلی دیپلم کالج پیشرفته1 ساله
هزینه ApplicationFee:$200.00 Tuition:$13,370/year CostofLiving:$11,000/year
تاریخ شروع
مهلت ارسال
وضعیت
1/1/2022
7/31/2022
بسته
i
پرداخت شهریه متقاضیان توسط شرکت ویناپرداخت با تخفیف کارمزد تا 30 درصد و بهترین نرخ می باشد
3/1/2022
10/1/2022
بسته
i
پرداخت شهریه متقاضیان توسط شرکت ویناپرداخت با تخفیف کارمزد تا 30 درصد و بهترین نرخ می باشد

معرفی رشته Advanced College Diploma - Sustainable Food Systems - Brandon Campus- Assiniboin Community college- Manitoba

دیپلم پیشرفته در سیستم های مواد غذایی پایدار بر نوآوری در تولید مواد غذایی و مدیریت پس از برداشت محصولات در زمینه بهبود امنیت غذایی تاکید می کند.

 

دیپلم پیشرفته در سیستم های مواد غذایی پایدار بر نوآوری در تولید مواد غذایی و مدیریت پس از برداشت محصولات در زمینه بهبود امنیت غذایی تاکید می کند. شما هر دو رویکردهای استاندارد صنعت و پیشرفته برای تولید غذا در گلخانه و مزرعه از طریق فعالیت های آموزشی در مورد پرورش و تولید میوه، سبزیجات، و تولید محصولات زراعی، عملیات گلخانه، اصلاح نباتات، مدیریت آفات و امراض، تکثیر گیاهان و مدیریت مواد غذایی را یاد خواهید گرفت. 

شما همچنین از فرصت کار کردن از نزدیک با اساتید روی پروژه ها با هدف رسیدگی به مسائل مرتبط با غذای جهان واقعی برخوردار خواهید شد. برای فارغ التحصیل شدن با دیپلم پیشرفته سیستم های مواد غذایی توسعه پایدار باید 63 واحد درسی آکادمیک و 12 واحد عملی را با موفقیت بگذرانید. 
شرایط پذیرش:
حداقل سطح تحصیلات موردنیاز:
 • دیپلم عالی 2 ساله
 • حداقل معدل نمرات: 50%
الزامات مهارت انگلیسی:
برای پذیرش ، متقاضی باید یکی از نمرات آزمون انگلیسی زیر را داشته باشد:
 • Min TOEFL ibt:79.0
 • Min Reading: 18.0
 • Min Writing : 18.0
 • Min Listening: 18.0
 • Min Speaking: 18.0
 • Min IELTS average:6.5
 • Min Reading: 6.0
 • Min Writing : 6.0
 • Min Listening: 6.0
 • Min Speaking: 6.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نکته : شهریه بیان شده برای رشته بر اساس سیاست های موسسه اموزشی و هزینه های مرتبط می تواند بیشتراز مبلغ بیان شده باشد که سالیانه توسط موسسه آموزشی تعیین می گردد. لطفا اطلاعات شهریه را از موسسه آموزشی دریافت کنید.

هم اکنون می توانید رشته مورد نظر خود را جستجو کنید

واتساپ