مهاجرت هنرمندان ، ورزشکاران و موزیسین

کانادا؛ یک مقصد مهاجرتی برای افراد مستقل و توانمند مانند موزیسین‌ها، هنرمندان و ورزشکاران

درباره مهاجرت افراد مستقل به کانادا چیزی میدانید؟ درباره برنامه خود اشتغالی فدرال کانادا چطور؟ در اینجا اخبار به روز مهاجرت به کانادا از این طریق را برایتان آورده‌ایم.
بیشتر بخوانید